Home SYMplus CAD/CAM CNC Cursus Verspaningstechnologie Meettechnieken Tekening Lezen MBO / BBL Contact

Techno Mind b.v.

OP MAAT

KWALITEIT

OPTIMALISATIE

VAKMANSCHAP

ONTWIKKELING
Doelstelling cursus meettechniek


Het doel van de cursus Geometrische meettechniek is het leren kennen van de principes van de Geometrische meettechniek..

Daarnaast het op een betrouwbare wijze leren bepalen van vorm en plaatstoleranties en de maat- en oppervlaktenauwkeurigheid van werkstukelementen in een betrouwbare meetopstelling.

Ook komt de aandacht te liggen op knelpunten, interpretatiefouten en wat men hier aan kan doen om deze te voorkomen.

Tevens worden een aantal attitudes (houdingen) besproken:
 • Respectvol en plichtsbewust omgaan met mensen en meetmiddelen.
 • Correct afspraken, vakrichtlijnen en laboratoriumreglement naleven.
 • Nauwkeurigheid met zorg behandelen.
  Logisch redeneren, zelfcontrole en met een methodiek werken.
 • Zich houden aan de plannning en het presteren binnen een tijdsplanning.
 • Zelfreflectie (doe ik dat wel goed), kritische ingesteldheid en beslissingsvermogen.
 • Verantwoordelijkheid en werken in groepsverband.
  Klaar en duidelijk rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Indien nodig het raadplegen van literatuur en informatiebronnen.
Over Techno Mind Maatwerk Referenties Flyer's Certificaat locatie Alg. Voorwaarden Links Subsidie CNC Support