Home SYMplus CAD/CAM CNC Cursus Verspaningstechnologie Meettechnieken Tekening Lezen MBO / BBL Contact

Techno Mind b.v.

OP MAAT

KWALITEIT

OPTIMALISATIE

VAKMANSCHAP

ONTWIKKELING
Opleiding
Allround
verspaner niv. 3 (MBO)

Crebo: 94351

Groepsgrootte
Aantal deelnemers in
overleg te bepalen

Doorlooptijd
70 lesbijeenkomsten
gedurende 2 jaar

Subsidie
per jaar per deelnemer
• WVA € 2738,-
• Subsidie € 2.500,-

Prijs bedrijfsgroep
Maatwerk offerte is
mogelijk wanneer een
groep vanuit uw bedrijf
wordt aangeleverd.

Prijs
Op basis van offerte

Allround Verspaner niv. 3 (MBO):
De allround verspaner werkt met alle draaibanken en freesmachines, soms handbediend, meestal volautomatisch. Het gaat hierbij vooral om moeilijke werkstukken. Bij de allround verspaner ligt de nadruk van de werkzaamheden op het breed inzetbaar zijn en zelfstandig uitvoeren van verspaningswerkzaamheden (draaien en frezen) op basis van de aan hem verstrekte werkopdrachten en technische informatie, het meedenken over productietechnische vraagstukken en aandragen van oplossingen.

Toelating:
Op basis van vooropleiding en een intake wordt vastgesteld of deelname in opleiding niv. 3 mogelijk is. Daarna wordt het Persoonljk Ontwikkelings Plan samengesteld.

Kerntaken:
• Bewerkt materialen • Maken van CNC programma’s

Inhoud (afgestemd op uw bedrijfssituatie)
• Voorbereiden verspanende bewerkingen • Machine productiegereed maken
• Uitvoeren van verspanende bewerkingen • Meten en controleren van het eigen werk
• Afronden van verspanende bewerkingen • Onderhouden van apparatuur
• Voorbereiden CNC programma schrijven • Schrijven van CNC programma’s
• Testen van CNC programma’s • Administreren en archiveren van projectgegevens
• Veiligheid, voorschriften, VCA, Arbo en Milieu

Praktijk en theorie:
De praktijkopdrachten worden uitgevoerd in het eigen bedrijf met begeleiding van een praktijkbegeleider. Hij krijgt tijd om begeleiding te geven. Tijdens lesbijeenkomsten wordt de bijbehorende theorie op een praktische wijze behandeld.

Diplomering en toetsing/examinering:
De studie is competentiegericht onderwijs (CGO). Beoordelingen gebeurt samen met de praktijkbegeleider. Het examen is middels een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Na succesvol afronden ontvangen de deelnemers een erkend MBO-diploma.

Over Techno Mind Maatwerk Referenties Flyer's Certificaat locatie Alg. Voorwaarden Links Subsidie CNC Support