Home SYMplus CAD/CAM CNC Cursus Verspaningstechnologie Meettechnieken Tekening Lezen MBO / BBL Contact

Techno Mind b.v.

OP MAAT

KWALITEIT

OPTIMALISATIE

VAKMANSCHAP

ONTWIKKELING
Opleiding
Verspaner niv. 2 (MBO)

Crebo: 94301

Groepsgrootte
Aantal deelnemers in
overleg te bepalen

Doorlooptijd
70 lesbijeenkomsten
gedurende 2 jaar

Subsidie
per jaar per deelnemer
• WVA € 2738,-
• Subsidie € 2.500,-

Prijs bedrijfsgroep
Maatwerk offerte is
mogelijk wanneer een
groep vanuit uw bedrijf
wordt aangeleverd.

Prijs
Op basis van offerte

Metaalbewerker niv. 2 (MBO):

De metaalbewerker maakt producten zowel van metaal als van niet metaal. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding en kenmerken zich door hoge eisen aan kwaliteit en vakmanschap. De metaalbewerker is op één plaats werkzaam binnen het bedrijf of op locatie. De nadruk ligt op het uitvoeren van diverse scheidende, verbindende, verspanende en vervormende werkzaamheden.

Toelating:
Op basis van vooropleiding en een intake wordt vastgesteld of deelname in opleiding niv. 2 mogelijk is. Daarna wordt het Persoonljk Ontwikkelings Plan samengesteld.

Kerntaken: • Vervaardigt producten • Samenbouwen van deelproducten

Inhoud (afgestemd op uw bedrijfssituatie)
• Voorbereiden en controleren van aangeleverde informatie en materialen
• Machine en gereedschappen in- en afstellen • Bewerken en vervormen van het materiaal
• Verbinden van onderdelen • Meten en controleren van vervaardigde producten
• Voorbereiden samenbouwen van deelproducten
• Assembleren en monteren van deelproducten
• Afronden van de werkzaamheden m.b.t. productvervaardiging
• Veiligheid, voorschriften, VCA, Arbo en Milieu

Praktijk en theorie:
De praktijkopdrachten worden uitgevoerd in het eigen bedrijf met begeleiding van een praktijkbegeleider. Hij krijgt tijd om begeleiding te geven. Tijdens lesbijeenkomsten wordt de bijbehorende theorie op een praktische wijze behandeld.

Diplomering en toetsing/examinering:
De studie is competentiegericht onderwijs (CGO). Beoordelingen gebeurt samen met de praktijkbegeleider. Het examen is middels een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Na succesvol afronden ontvangen de deelnemers een erkend MBO-diploma.

Over Techno Mind Maatwerk Referenties Flyer's Certificaat locatie Alg. Voorwaarden Links Subsidie CNC Support