Home SYMplus CAD/CAM CNC Cursus Verspaningstechnologie Meettechnieken Tekening Lezen MBO / BBL Contact

Techno Mind b.v.

OP MAAT

KWALITEIT

OPTIMALISATIE

VAKMANSCHAP

ONTWIKKELING
Opleiding
Monteur Mechatronica
niv. 2 / 3 (MBO)

Crebo: 91080, 91091, 91092

Groepsgrootte
Aantal deelnemers in
overleg te bepalen

Doorlooptijd
70 lesbijeenkomsten
gedurende 2 jaar

Subsidie
per jaar per deelnemer
• WVA € 2738,-
• Subsidie € 2.500,-

Prijs bedrijfsgroep
Maatwerk offerte is
mogelijk wanneer een
groep vanuit uw bedrijf
wordt aangeleverd.

Prijs
Op basis van offerte

Monteur Mechatronica niv. 2 / 3 (MBO):
De opleiding Monteur Mechatronica is voor medewerkers van bedrijven in de machine-industrie en apparatenbouw. Ze maken onderdelen voor mechatronische producten. Daaruit stellen ze eenvoudige eindproducten samen. De opleiding is een combinatie van werktuigbouwkunde, electrotechniek, informatica, besturingstechniek en pneumatiek.

Toelating:
Op basis van vooropleiding en een intake wordt vastgesteld of deelname mogelijk is. Daarna wordt het Persoonljk Ontwikkelings Plan samengesteld.

Kerntaken: • Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of
mechatronische producten. • Voorbereiden werkzaamheden • Vervaardigen van de montageondergrond van het apparaat • Vervaardigen van deelproducten
• Onderdelen plaatsen met behulp van verbindingstechnieken

Inhoud (afgestemd op uw bedrijfssituatie).
• Tekening lezen (WTB + E) • Montage- en verbindingstechnieken
• Materialen- en gereedschappenkennis • Pneumatiek en electro-pneumatiek
• Sensoren en PLC-technieken • Elektronische componenten
• Elektrische aandrijftechniek • Veiligheid, voorschriften, VCA, Arbo en Milieu
• Algemeen inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen (vakinhoud vergroten, toeleveranciers, etc.) • Communicatie en samenwerken
• Engels en Nederlands: lezen schrijven, rapportages maken • Klantgericht handelen ten behoeve van interne organisatie en externe klanten. • ICT

Praktijk en theorie: De praktijkopdrachten worden uitgevoerd in het eigen bedrijf met begeleiding van een praktijkbegeleider. Hij krijgt tijd om begeleiding te geven. Tijdens lesbijeenkomsten wordt de bijbehorende theorie op een praktische wijze behandeld.

Diplomering en toetsing/examinering: De studie is competentiegericht onderwijs (CGO). Beoordelingen gebeurt samen met de praktijkbegeleider. Het examen is middels een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Na succesvol afronden ontvangen de deelnemers een erkend MBO-diploma.

Over Techno Mind Maatwerk Referenties Flyer's Certificaat locatie Alg. Voorwaarden Links Subsidie CNC Support